Application of instrumental methods in the Morasko Meteorite investigations [Zastosowanie metod instrumentalnych w badaniach meteorytu Morasko]

1Duczmal-Czernikiewicz, A.,1Muszynski, A.,2Runka, T.,3Golebiewska, B.,1Michalska, D.,
4Karwowski, L.
Przeglad Geologiczny 67, 156-158 Link to Article [DOI: 10.7306/2019.6]
1Instytut Geologii, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu, ul.Bogumila Krygowskiego 12, Poznan, 61-680, Poland
2Instytut Badan Matcrialowych I Inzynierii Kwantowcj, Politechnika Poznanska, ul. Piotrowo 2, Poznan, 61-138, Poland
3AGH Akademia Gorniczo-Hutnicza, Katedra Mineralogii, Geochemii Petrografii i Geochemii, al. Mickiewicza 30, Krakow, 30-059, Poland
4Uniwersytet and Slaski, Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii, ul. Bqdzinska 60, Sosnowiec, 41-205, Poland

We currently do not have a copyright agreement with this publisher and cannot display the abstract here

Discuss

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s